Přibíjení na kříž může začít

(Vyjádření k Vyjádření Buddhismu diamantové cesty linie Karma kagjü)

Letní kurz vědomého umírání

Jsem malíř, spisovatel, filosof a meditační mistr. Za více než deset let intenzivní praxe, jsem dosáhl vhledu a hlubokých zkušeností, o které jsem se rozhodl podělit s ostatními lidmi, kteří chtějí najít skutečný smysl a cíl života.

Buddhismus je filosofií, která byla vždy otevřená všem, kdo mají skutečný zájem o dosažení radosti a štěstí ve svém životě. Buddhistické školy zajišťovaly kontinuitu a uchování učení jako celku. Praktikující pak používali jednotlivé techniky, aby dosáhli vysvobození. Buddhismus ale není jen škola Karma kagjü, zastupovaná zde BDC, a praktikující nemusejí být vůbec organizovanými buddhisty.

Jakákoliv filosofie se nesmí nikdy stát dogmatem. Žádné učení není zakázané. Náboženská organizace má vždy tendenci rozhodovat za druhé o tom, co je pro ně dobré a co ne. Jen velké organizace se snaží každého vodit za ruku a produkovat nesvéprávné praktikující. A tím jim znemožňují osobní rozvoj.

Tato kauza, kterou veřejně rozvířila BDC, opomíjí fakt, že učitel předává své zkušenosti a metody žákovi. Žák, pokud praktikuje, stává se za čas sám učitelem na základě svých prožitých zkušeností. Ne na základě papíru, certifikátu či vysvědčení.

Je škoda, že i v dnešní době padají středověké argumenty, jež živí v lidech strach, který je nejhorším jedem na cestě k vysvobození. Je smutné, že buddhistická organizace vystupuje z pozice síly a snižuje se k zastrašování a dokonce snad i k udávání.

Vyzývám představitele BDC, aby pamatovali na to, že buddhismus je filosofií soucitu, porozumění a nebojování. Vyzývám je tedy, aby zastavili všechny nepředložené egoistické kroky, které již učinili, a které nejsou hodny této tradice a její obraz v očích jiných lidí poškozují.

Vyzývám BDC a její příznivce, aby upustili od nenávistných výpadů a usilovali v každém okamžiku o zachování klidu a soucitu.

Vyzývám BDC, aby se vyrovnala s faktem, že jsou zde další možnosti, jak se mohou, a vždy budou, praktikující dostávat k učení a metodám.

Vyzývám BDC, aby přestala vystupovat proti Janě Pozlovské, a aby respektovala všechny mé žáky.

Vyzývám BDC, aby nekladla překážky k šíření dharmy! Aby ukončila jakékoliv činnosti proti smyslu dharmy!

Tato kauza je, bohužel, velmi neosobní ze strany BDC. Nikdo z představitelů organizace neměl nikdy snahu se se mnou setkat a seznámit osobně. Nikdo se mnou ani minutu osobně nemluvil. Je to znak nekonečné arogance velké organizace, arogance moci, za kterou se její představitelé schovávají.

Jsem vždy ochotem stát se partnerem ve vzájemném dialogu.

Jsem zde, abychom spolu mluvili.

Jsem zde, aby z mé přítomnosti měli maximální prospěch všichni praktikující.

Mirek Vojáček

27. srpna 2017

Text Vyjádření Buddhismu diamantové cesty linie Karma kagjü najdete zde.

Další Letní kurzy se budou konat
v červenci a srpnu 2018

Kdo by nechtěl žít věčně. S takovou myšlenkou si pohrává lidstvo snad po celou svoji historii. Přesto je smrt jedinou skutečnou jistotou našeho života. Každá světová filosofie se ke smrti staví svým vlastním způsobem. Ale většinou nám to na klidu nepřidá. Buddhismus smrt nebere na lehkou váhu právě proto, že je nevyhnutelná. A je to také jediným systémem, který nám nabízí využít smrt smysluplně. Díky ní se vysvobodit z neustálého koloběhu nepříjemného zrozování. Dosáhnout osvícení.

Praxe Přenosu vědomí v okamžiku smrti je technikou, dík které se dostatečně dobře připravíme, abychom nemuseli vstupovat do mezistavu (barda), který následuje po smrti. Je to skutečně nepředstavitelný dar, jehož se nám v tomto životě může dostat.

Letní kurz vědomého umírání

Přenos vědomí je hlubokou technikou, určenou pouze pro skutečné zájemce. Proto tento letní kurz vypisuji jen pro ty, kteří se již o tyto techniky zajímají a jejich velmi blízké partnery a přátele.

Seminář žij tady a teď 2

Letní pobyt je pro všechny, kdo mají zájem
o účinné a rychlé meditační praxe

Životem po životě
záznam přednášky 21. 4. 2016

Podívejte se na záznam přednášky, kde se o celé problematice přechodu mezistavem a o úskalích, která jsou s tím spojena, dozvíte mnohem víc.

Kurz Phowa
Kurz Phowa
Kurz Phowa

Meditace v ústraní daleko od ruchu civilizace nás vede mnohem hlouběji k pochopení a prožitku naší podstaty. Konečně jsme obklopeni pozitivní energií přírody, která nám pomáhá regenerovat vnitřní síly.

Duha se objevuje pravidelně, jako požehnání a potvrzení realizace praxe. Takhle nás nadchla svou nádherou, intenzitou a jasností (byla dokonce trojitá) před koncem praxe Dlouhého života. Škoda, že fotoaparáty mají svá omezení.

Kurz Phowa
Kurz Phowa
Kurz Phowa

Vezměte sebou na kurz i své děti a nechte je prožít príma dobrodružný týden v bezpečném a čistém koutu jižních Čech v partě dalších dětí. Je to pro ně nezapomenutelný zážitek a z minulých setkání víme, že nebudou chtít odjet.

Během meditačních sezení je pohlídáme a postaráme se o ně. Zaplatíte za ně jen ubytování a poloviční cenu za stravu.